Vážení rodinní příslušníci,
Vážení blízcí našich klientů,
Vážení návštěvníci,

na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 25.5.2020 povoleny návštěvy v pobytových sociálních službách. Zároveň jsme ale také povinni dbát zajištění bezpečnosti a zdraví našich klientů. Je třeba si uvědomit, že pandemie COVID-19 je největším nebezpečím právě pro seniory – pro naše klienty. Musíme myslet na to, že nákaza může být pro naše klienty fatální, a to s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a tím i sníženou imunitu. Zároveň po týdenní zkušenosti přistupujeme od 1.6.2020 k určitým změnám. Z výše uvedených důvodů jsem jako ředitel organizace stanovil dodatek č. 1a Domácího řádu, jenž nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.6.2020. Dodatek bude platit do odvolání, a to i s ohledem na stanoviska MZ ČR, MPSV ČR a Hygienické stanice Libereckého kraje.

Dodatek č. 1a Domácího řádu: Pravidla návštěv (ke stažení ve formátu PDF)

Bc. Jan Gabriel,
ředitel Domu seniorů Liberec - Františkov, p.o.

Vážení rodinní příslušníci,
Vážení blízcí našich klientů,
Vážení klienti,

Po dlouhých a nelehkých dnech, po boji s nemocí COVID-19, po karanténě, po čase, kdy jsme byli připraveni pomáhat dalším případným nemocným seniorům a po karanténě nově přijatých klientů si Vás dle daného slibu dovoluji informovat: JEDEME DÁL.

V úterý 19.5. proběhlo testování (PCR testy) nových klientů přijatých 4-6.5., kteří bydleli na oddělení Bára 1 a byli v karanténě. Výsledky testů jsme obdrželi ve středu 20.5. a následně došlo k přestěhování klientů. Jsme tedy konečně po dlouhém a složitém období v situaci, kdy každý klient je ve svém, je „doma“.

Dovolte mi alespoň takto poděkovat Vám všem, rodinám za Vaši trpělivost i podporu, Vám klientům, za pochopení, statečnost a trpělivost. Všem Vám dalším za podporu, které se nám dostávalo.

Dům seniorů Liberec – Františkov se vrací sice k omezenému, ale přeci jen běžnějšímu fungování. V běhu jsou již aktivity pro klienty, k dispozici je nová terasa. Je možnost využít služeb kadeřnictví, obnovujeme docházku pedikérky, je možné využít venkovní prostor k procházkám i posezení. V omezeném režimu začnou probíhat návštěvy.

Nicméně dále platí, že musíme být velmi obezřetní a dodržovat pravidla. Prošli jsme si nelehkou situací a neradi bychom ji zažívali znovu.

Bc. Jan Gabriel,
ředitel Domu seniorů Liberec - Františkov, p.o.

Dobrý den,

nadále můžete využívat možnost videohovorů přes Skype a Whatssap.

Hovory je nutné předem domluvit.

  • Dům Adam: 778 770 404
  • Dům Bára: 778 770 405
  • Dům Cilka: 731 702 917

Na těchto číslech jsou ve všední dny do 15 hodin k zastižení aktivizační pracovníci, kteří vám pomohou hovor zprostředkovat a odpoví na vaše dotazy.


Domov seniorů

Posláním pobytové sociální služby Domov pro seniory je poskytovat odpovídající podporu a péči v každodenním životě lidem starším 65ti let, kterým není možné potřebnou podporu a péči zajistit prostřednictvím sociální služby a rodiny v domácím prostředí. Uživatelům služby nabízíme respekt k individualitě každého člověka, profesionální služby a bezpečné prostředí.

Domov seniorů

Domov se zvláštním režimem
s akreditací "Vážka"

Služba je určena seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění Alzheimerovou demencí nebo jiným typem demence a potřeba pravidelné pomoci je v rozsahu, který již není možno zajistit sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.

Domov se zvláštním režimem

Komu jsou služby určeny

Komu jsou a nejsou určeny služby

Přednost mají senioři, kteří splňují výše uvedené podmínky a žijí v Libereckém kraji nebo mají příbuzné v Libereckém kraji.

Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

ADAM, BÁRA, CILKA - tři jména, tři domy ...
... a k tomu ještě Františkov ...


Věnujeme se své práci tak, aby DŮM byl našim klientům DOMOVEM

Mohlo by vás zajímat

Prostory domova

Prostory domova

Informace, zveřejňované podle zákona

Informace, zveřejňované podle zákona

Důležité kontakty

Krajský úřad Libereckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje

Zřizovatel organizace

Odbor sociálních věcí
U Jezu 462/2a, 461 80 Liberec 2
telefon vedoucí odboru: +420 485 226 540

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Kancelář veřejného ochránce práv

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39, 602 00 Brno
telefon: +420 542 542 111