Nová pravidla návštěv (účinnost od 15.9.2020)

Vážení rodinní příslušníci,
Vážení blízcí našich klientů,
Vážení návštěvníci,

s ohledem na vývoj situace ohledně probíhajícího druhého kola pandemie COVID-19 a zároveň se snahou zabránit možné nákaze Vašich blízkých jsem rozhodl o změně PRAVIDEL NÁVŠTĚV. Musíme myslet na to, že nákaza může být pro naše klienty fatální, a to s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a tím i sníženou imunitu. Zároveň přichází doba chřipkových onemocnění a epidemií.

Z uvedených důvodů jsem jako ředitel organizace rozhodl o zrušení dosavadních dodatků Domácího řádu ohledně návštěv a stanovil jsem nový dodatek č. 1a, jenž nabývá platnosti a účinnosti dnem 15.9.2020. Dodatek bude platit do odvolání, a to i s ohledem na stanoviska Hygienické stanice Libereckého kraje, Krajské epidemiologické komise a dalších dotčených orgánů.

Dodatek č. 1a Domácího řádu:

Pravidla návštěv


 1. Návštěva je umožněna pouze osobám, které se telefonicky objednají na jednotlivé patro, kde klient bydlí. Maximální doba návštěvy je stanovena na 60min – tedy 1hodinu. Návštěvy jsou umožněny pouze v době od 13.00hod – 17.00hod. Objednání je vždy možné nejdříve na následující den.
  Objednávky návštěv jsou možné od 15.9.2020 a to vždy v čase 13,00 – 15,00hod.na tel.:

  Adam 2.+ 5. patro tel: 482 362 120
  Adam 3. patro tel: 482 362 130
  Adam 4. patro tel: 482362 140


  Bára 1. + 5. patro tel: 482 362 210
  Bára 2. patro tel: 482 362 220
  Bára 3. patro tel: 482 362 230
  Bára 4. patro tel: 482 362 240


  Cilka 1. + 5. patro tel: 482 362 310
  Cilka 2. patro tel: 482 362 320
  Cilka 3. patro tel: 482 362 330
  Cilka 4. patro tel: 482 362 353

 2. Vždy je možné, že na návštěvu přichází max. dvě osoby za jedním klientem, a to včetně dětí.
 3. Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna mít roušku. Roušku si návštěva po celou dobu trvání návštěvy nesmí sundat a mít ji po celou dobu návštěvy nasazenu – a to jak uvnitř zařízení, tak ve venkovních prostorách. K dispozici jsou jednorázové roušky, které si návštěva může vyzvednout při příchodu na recepci.
 4. Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna projít přes tzv. desinfekční rohož, nechat si změřit teplotu bezkontaktním teploměrem, podepsat čestné prohlášení (za děti vyplňují a podepisují čestné prohlášení jejich zákonní zástupci), zapsat se do knihy návštěv i s uvedením naměřené hodnoty a dodržet maximální 60ti minutový čas návštěvy. Doporučujeme návštěvy ideálně ve venkovním prostředí.
 5. Návštěvníci naší organizace jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry mezi klienty, personálem a dalšími osobami. Je-li to možné, žádáme návštěvníky, aby tento odstup dodržovali i vůči svým rodinným příslušníkům z řad klientů.
 6. Návštěvník s teplotou 37stupňů a více či dalšími příznaky nemoci nebude do Domu seniorů vpuštěn.
 7. Každý klient může mít pouze dvě návštěvy za den.
 8. Návštěva se s klientem zbytečně nezdržuje v společných prostorech Domu seniorů a je s ním:
  1. na pokoji, nebo na místě na oddělení, vyhrazeném k tomuto účelu na tom kterém oddělení - patře.
  2. ve venkovních prostorách
   • buď na terase zařízení – vchod v -1 přes společenskou místnost, nebo od voliéry s andulkami.
   • venku v prostoru před domy Adam, Bára, Cilka
 9. V rámci kavárny je možné posezení pouze venku, případně na terase v patře -1.
  Platí prosím zákaz společného sezení klientů a návštěv ve vnitřních prostorách cukrárny –kavárny.
 10. Žádáme tímto návštěvy, aby případné přinesené věci či potraviny byly ošetřené desinfekcí, případně mohou návštěvy požádat o desinfekci zaměstnance na oddělení.
 11. Návštěva bez předchozího objednání není možná
 12. Návštěvy se v Domě seniorů zdržují pouze po dobu návštěvy a následně opouštějí bez zbytečného odkladu Dům seniorů.

Pravidla návštěv od 15.9.2020 (ke stažení ve formátu PDF)


Bc. Jan Gabriel,
ředitel Domu seniorů Liberec - Františkov, p.o.

Vážení rodinní příslušníci,
Vážení blízcí našich klientů,
Vážení klienti,

vzhledem k zřejmému nástupu druhého kola pandemie COVID-19 nás čeká další nelehké období. Naši snahou je zajistit Vám kontakt s Vašimi blízkými, na druhou stranu musíme dbát i o jejich bezpečí před nemocemi. Proto jsme přistoupili k změně Pravidel návštěv, tak abychom splnili obě podmínky. Chápeme, že je to i pro Vás určitá komplikace, omlouváme se za ni, ale vede nás k tomu snaha zajistit bezpečné prostředí našim klientům.

Dále Vás prosím žádám o dodržování nastavených pravidel, a to bez výjímek. Naši zaměstnanci při poskytované péči o Vaše blízké, naše klienty, neodložili roušky již od března letošního roku. Situace je pro ně velmi těžká a složitá a poskytování péče za těchto podmínek není jednoduché. Dovolte mi prosím požádat i Vás, abyste tak nečinili ani Vy, a abyste i přes veškerá úskalí používali ochranné roušky či respirátory i při styku se svými blízkými. Nikdo nevíme, kde a kdy se můžeme nakazit. Chápu, že při návštěvě maminky, tatínka či dalších příbuzných je to složité až nepochopitelné. Na druhou stranu věřím, že i Vám jde o bezpečí Vašich blízkých.

S poděkováním za Vaše pochopení

Bc. Jan Gabriel,
ředitel Domu seniorů Liberec - Františkov, p.o.

Dobrý den,

nadále můžete využívat možnost videohovorů přes Skype a Whatssap.

Hovory je nutné předem domluvit.

 • Dům Adam: 778 770 404
 • Dům Bára: 778 770 405
 • Dům Cilka: 731 702 917

Na těchto číslech jsou ve všední dny do 15 hodin k zastižení aktivizační pracovníci, kteří vám pomohou hovor zprostředkovat a odpoví na vaše dotazy.


Domov seniorů

Posláním pobytové sociální služby Domov pro seniory je poskytovat odpovídající podporu a péči v každodenním životě lidem starším 65ti let, kterým není možné potřebnou podporu a péči zajistit prostřednictvím sociální služby a rodiny v domácím prostředí. Uživatelům služby nabízíme respekt k individualitě každého člověka, profesionální služby a bezpečné prostředí.

Domov seniorů

Domov se zvláštním režimem
s akreditací "Vážka"

Služba je určena seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění Alzheimerovou demencí nebo jiným typem demence a potřeba pravidelné pomoci je v rozsahu, který již není možno zajistit sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.

Domov se zvláštním režimem

Komu jsou služby určeny

Komu jsou a nejsou určeny služby

Přednost mají senioři, kteří splňují výše uvedené podmínky a žijí v Libereckém kraji nebo mají příbuzné v Libereckém kraji.

Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

ADAM, BÁRA, CILKA - tři jména, tři domy ...
... a k tomu ještě Františkov ...


Věnujeme se své práci tak, aby DŮM byl našim klientům DOMOVEM

Mohlo by vás zajímat

Prostory domova

Prostory domova

Informace, zveřejňované podle zákona

Informace, zveřejňované podle zákona

Důležité kontakty

Krajský úřad Libereckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje

Zřizovatel organizace

Odbor sociálních věcí
U Jezu 462/2a, 461 80 Liberec 2
telefon vedoucí odboru: +420 485 226 540

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Kancelář veřejného ochránce práv

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39, 602 00 Brno
telefon: +420 542 542 111