Informace ředitele o situaci v Domě seniorů v libereckém Františkově

Liberecký kraj zajišťuje plnění nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky, podle kterého má být v každém kraji vyčleněno pro potřeby karantény seniorů z domovů důchodců 60 lůžek na 100 tisíc obyvatel. Dohodli jsme se s vedením kraje, že k tomuto účelu nevyužijeme jen jedno patro Domu Bára, jak jsme původně zamýšleli, ale celý tento objekt se všemi podlažími. Tak se nám podaří minimalizovat kontakt klientů a zabránit případnému šíření nákazy do ostatních prostorů. Drobné stavební úpravy už nyní v domě provádíme.

Jeden ze tří domů Domova seniorů v Liberci - Františkově bude tak uzpůsoben pro případnou karanténu seniorů, kteří onemocní na COVID-19, ale přitom budou vykazovat mírný průběh nemoci. Do Domu Bára tedy budou přestěhováni senioři, jejichž stav nebude zatím vyžadovat hospitalizaci v nemocnici.

Původní obyvatelé Domu Bára budou přestěhováni do ostatních dvou domů, Domu Adam a Domu Cilka. Současně děláme všechna nezbytná hygienická opatření pro zajištění bezpečnosti klientů a zaměstnanců.

Děláme maximum proto, aby ani v této kritické době naši klienti nestrádali. Naší snahou je pro ně zajistit nadstandardní péči. Pokud to bude možné, uvítáme, kdyby si pro svůj vnitřní klid v této nezáviděníhodné situaci rodinní příslušníci převzali seniory do domácí péče.

Bc. Jan Gabriel,
ředitel Domu seniorů Liberec - Františkov, p.o.

Vážené rodiny,
Vážení blízcí,
Vážení podporovatelé,
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás v návaznosti na složitou a nelehkou situaci v naší organizaci díky prokázané nákaze COVID 19 u našich dvou klientů a jedné zaměstnankyně informovat a dalším vývoji. V sobotu prosím proběhlo testování klientů a zaměstnanců na postiženém oddělení, v neděli jsme pokračovali v testování u dalších vybraných kontaktů. Nyní máme některé zaměstnance v karanténě a čekáme na výsledky jejich testů. Již známe výsledky z odběrů v sobotu a v neděli jsou negativní.

Nicméně prosím nic nekončí, jsme na začátku. Pandemie postupuje v rámci společnosti všude a čeká nás mnoho práce. Věřím, že jsme na dobré cestě, věřím, že nyní neprohráváme. Prosím držte nám dále palce, prosím dál nám věnujte svoji důvěru. Děláme maximum možného pro Vaše blízké, děláme vše pro naše klienty a nepolevíme.

Zároveň mi prosím dovolte poděkovat kolegům a kolegyním za jejich podporu a pomoc, poděkovat všem, kteří nám dodali roušky a další vybavení, nebo i sladkosti pro klienty. Dovolte mi poděkovat Krajské hygienické stanici Libereckého kraje, poděkovat našemu zřizovateli, Libereckému kraji, který nám je oporou, pomocí a já všem moc děkuji. Obrovská úcta a poděkování patří našim zaměstnancům, kteří se rozhodli bojovat s nastalou situací a odvádějí maximum možného.

Bc. Jan Gabriel,
ředitel Domu seniorů Liberec - Františkov, p.o.

DS Františkov

Vážení návštěvníci Domu seniorů Liberec – Františkov,
Vážení rodinní příslušníci,
Vážení klienti,

na základě informací Krizového štábu ČR jsem nucen přistoupit

OD 23.3.2020 od 17.00hod.


K ZÁKAZU DONÁŠENÍ

A PŘEBÍRÁNÍ BALÍČKŮ

PRO NAŠE KLIENTY


Věřím prosím, že toto opatření s ohledem na snahu o ochranu a zajištění zdraví našich klientů pochopíte. Naši zaměstnanci budou klientům zajišťovat potřebné nákupy, a to s dodržením všech doporučených opatření. Zároveň našim klientům v případě potřeby zajistíme vše potřebné, pro zajištění všech jejich potřeb.

V Liberci 22.3.2020

Bc. Jan Gabriel,
ředitel Domu seniorů Liberec - Františkov, p.o.

OMEZENÍ NÁVŠTĚV V PONDĚLÍ 9.3.2020

Vážení návštěvníci Domu seniorů Liberec – Františkov,
Vážení rodinní příslušníci,
Vážení klienti,

S ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ČR:

  • vyhlašuji tímto zákaz vstupu rodinným příslušníkům a osobám, které v předchozích 14ti dnech byli v zahraničí.
  • prosím tímto všechny ostatní návštěvy, aby zvážili svůj zdravotní stav, aby zvážili, s kým přišli v předchozích dnech do styku právě s ohledem na možnost nákazy.
  • všechny návštěvy tímto žádám o dodržování bezpečnostního odstupu, rychlého předání případných donesených věcí a pouze krátké návštěvy.

Od 10.3.2020 platí na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR


ZÁKAZ NÁVŠTĚV


V Liberci 9.3.2020

Bc. Jan Gabriel,
ředitel Domu seniorů Liberec - Františkov, p.o.


Domov seniorů

Posláním pobytové sociální služby Domov pro seniory je poskytovat odpovídající podporu a péči v každodenním životě lidem starším 65ti let, kterým není možné potřebnou podporu a péči zajistit prostřednictvím sociální služby a rodiny v domácím prostředí. Uživatelům služby nabízíme respekt k individualitě každého člověka, profesionální služby a bezpečné prostředí.

Domov seniorů

Domov se zvláštním režimem
s akreditací "Vážka"

Služba je určena seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění Alzheimerovou demencí nebo jiným typem demence a potřeba pravidelné pomoci je v rozsahu, který již není možno zajistit sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.

Domov se zvláštním režimem

Komu jsou služby určeny

Komu jsou a nejsou určeny služby

Přednost mají senioři, kteří splňují výše uvedené podmínky a žijí v Libereckém kraji nebo mají příbuzné v Libereckém kraji.

Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

ADAM, BÁRA, CILKA - tři jména, tři domy ...
... a k tomu ještě Františkov ...


Věnujeme se své práci tak, aby DŮM byl našim klientům DOMOVEM

Mohlo by vás zajímat

Prostory domova

Prostory domova

Informace, zveřejňované podle zákona

Informace, zveřejňované podle zákona

Důležité kontakty

Krajský úřad Libereckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje

Zřizovatel organizace

Odbor sociálních věcí
U Jezu 462/2a, 461 80 Liberec 2
telefon vedoucí odboru: +420 485 226 540

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Kancelář veřejného ochránce práv

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39, 602 00 Brno
telefon: +420 542 542 111