Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Informace pro rodiny

Vážená klientko/kliente,

Vážení rodinní příslušníci,

Vážení blízcí a opatrovníci našich klientů,

dovoluji si Vás tímto informovat, že s ohledem na situaci v rámci dotačního řízení u MPSV a s ohledem na inflaci v předchozích letech jsme nuceni od 1.7.2024 přistoupit k změně cen našich služeb. Jak jistě víte a vnímáte, dlouhodobě jsme se snažili, i po dohodě s naším zřizovatelem, Statutárním městem Liberec, držet ceny za poskytované služby na nižší úrovni, než byla maximální možná úhrada, dle platné úhradové vyhlášky. S ohledem na výše uvedené nám byla naše žádost o dotaci z MPSV pokrácena. O její konečné výši pro jednotlivé poskytovatele rozhoduje Liberecký kraj, který nám tedy přidělil nižší finanční prostředky, než jsme žádali.

Díky tomu jsme nyní nuceni přistoupit k navýšení cen za pobyt a služby a za stravování. Toto navýšení cen je v souladu se schválenou úhradovou vyhláškou 505/2006 Sb. v platném znění. Ceny za jednotlivé pokoje jsou uvedeny v příloze tohoto dopisu. Nové smlouvy v současné době připravují sociální pracovníci a průběžně budou od 1.6.2024 připraveny k podpisu. K změně celých smluv přistupujeme s ohledem na současné množství dodatků, dlouhodobou změnu legislativy v oblasti sociálních služeb a ujednocení celého systému. Naší snahou v rámci navýšení plateb bude i nadále poskytování kvalitní sociální služby a zároveň i zkvalitnění stravování pro naše klienty. Ceník od 1. 7. 2024>>

V případě dotazů jsem kdykoli k dispozici, stejně jako jednotliví sociální pracovníci.

V Liberci dne 10.5.2024

Bc. Jan Gabriel, MBA,
ředitel Domu seniorů Františkov, Liberec, p.o

+420 482 362 111, +420 721 274 040

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Domažlická 880/8, 460 07 Liberec (nečleněné město) (Ukázat na mapě)

IČ: 10808108

+420 482 362 111, +420 721 274 040

Domov seniorů
a Domov se zvláštním režimem

ADAM, BÁRA, CILKA - tři jména, tři domy ...
... a k tomu ještě Františkov ...
Věnujeme se své práci tak, aby DŮM byl našim klientům DOMOVEM