Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Školení zaměstnanců

Zaměstnanci organizace procházejí pravidelným školením díky kterému se nejen dále rozvíjejí, ale také se seznamují s novými trendy v poskytování sociálních služeb.

Externí školení

Školení České Alzheimerovské společnosti ve spolupráci s tanečním mistrem Petrem Veletou.

Školení zajišťované Asociací poskytovatelů sociálních služeb: Proměny stáří a Gerontooblek

Pravidelné školení a vzdělávání ve spolupráci s EBIN – Erwin Böhm Institut, PhDr. Eva Procházková, PhD: Biografická koncepce péče

Dále školení:  První pomoc, asertivita, školení zaměřená na individuální plánování a další.

Interní školení

  • Poskytování sociální služby se zaměřením na životní příběh klienta
  • Interní kontroly a audity oddělení
  • Individuální plánování

Dále se snažíme navštěvovat podobná zařízení a čerpat poznatky na stážích.

Naší snahou je poskytovat kvalitní služby našim klientům. Někdy se představy o službě mohou rozcházet s představou rodiny klienta, ale snažíme se vždy řídit přáním klienta, který je nejen naším klientem, ale naším partnerem při poskytovaní služby, a klient si říká jaké služby, v jakém čase potřebuje, a my se snažíme mu vyjít maximálně vstříc. Při poskytování služby velmi vítáme pomoc rodiny ať již ve formě návštěv, tak ve formě informací, tak, abychom naši službu mohli nastavit k spokojenosti klienta s ohledem na jeho zvyky a přání a s ohledem na jeho minulost.

Spolupracujeme i s dobrovolníky, kteří nám pomáhají pečovat o naše klienty a pomáhají zajišťovat další aktivity. Dobrovolníci mají s naší organizací uzavřenu smlouvu a uvítáme další zájemce o pomoc při poskytování služeb našim klientům. Všem, kteří se rozhodnou pro dobrovolnickou činnost, ale i všem zaměstnancům, kteří vykonávají svoji profesi srdcem, patří náš dík.

+420 482 362 111, +420 721 274 040

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Domažlická 880/8, 460 07 Liberec (nečleněné město) (Ukázat na mapě)

IČ: 10808108

+420 482 362 111, +420 721 274 040

Domov seniorů
a Domov se zvláštním režimem

ADAM, BÁRA, CILKA - tři jména, tři domy ...
... a k tomu ještě Františkov ...
Věnujeme se své práci tak, aby DŮM byl našim klientům DOMOVEM