Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Školení zaměstnanců

Zaměstnanci organizace procházejí pravidelným školením díky kterému se nejen dále rozvíjejí, ale také se seznamují s novými trendy v poskytování sociálních služeb.

Externí školení

Školení České Alzheimerovské společnosti ve spolupráci s tanečním mistrem Petrem Veletou.

Školení zajišťované Asociací poskytovatelů sociálních služeb: Proměny stáří a Gerontooblek

Pravidelné školení a vzdělávání ve spolupráci s EBIN – Erwin Böhm Institut, PhDr. Eva Procházková, PhD: Biografická koncepce péče

Dále školení:  První pomoc, asertivita, školení zaměřená na individuální plánování a další.

Interní školení

  • Poskytování sociální služby se zaměřením na životní příběh klienta
  • Interní kontroly a audity oddělení
  • Individuální plánování

Dále se snažíme navštěvovat podobná zařízení a čerpat poznatky na stážích.

Naší snahou je poskytovat kvalitní služby našim klientům. Někdy se představy o službě mohou rozcházet s představou rodiny klienta, ale snažíme se vždy řídit přáním klienta, který je nejen naším klientem, ale naším partnerem při poskytovaní služby, a klient si říká jaké služby, v jakém čase potřebuje, a my se snažíme mu vyjít maximálně vstříc. Při poskytování služby velmi vítáme pomoc rodiny ať již ve formě návštěv, tak ve formě informací, tak, abychom naši službu mohli nastavit k spokojenosti klienta s ohledem na jeho zvyky a přání a s ohledem na jeho minulost.

Spolupracujeme i s dobrovolníky, kteří nám pomáhají pečovat o naše klienty a pomáhají zajišťovat další aktivity. Dobrovolníci mají s naší organizací uzavřenu smlouvu a uvítáme další zájemce o pomoc při poskytování služeb našim klientům. Všem, kteří se rozhodnou pro dobrovolnickou činnost, ale i všem zaměstnancům, kteří vykonávají svoji profesi srdcem, patří náš dík.Dům seniorů Františkov, Liberec ,
příspěvková organizace
IČ: 10808108
460 07, Domažlická 880/8
Liberec (nečleněné město)
+420 482 362 111
+420 721 274 040
Statutární město Liberec
Statutární město Liberec
Zřizovatel organizace

Odbor sociálních věcí
Sídlo: historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
Telefon: +420 485 243 384
Oddělení sociálních věcí:
Sídlo: budova Uranu kancelář č. 23

Děkujeme, učíme se, spolupracujeme
NF ABAKUS

Další důležité kontakty


Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Kancelář veřejného ochránce práv
Kancelář veřejného
ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
telefon: +420 542 542 111

Domov a jeho okolí

Dům seniorů Liberec - exterier

Interier domova

Dům seniorů Liberec - interier

Vybavení domova

Dům seniorů Liberec - vybavení

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

ADAM, BÁRA, CILKA - tři jména, tři domy ...
... a k tomu ještě Františkov ...

Věnujeme se své práci tak, aby DŮM byl našim klientům DOMOVEM