Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

  • Zřizovatel: Město Liberec
  • Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

3. Organizační struktura

5. Případné platby lze poukázat na účet č.

Platby je možné uskutečnit také v hotovosti do pokladny na adrese organizace.

6. IČ

10808108

7. DIČ

Neplátce

10. Opravné prostředky

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Postupy nejsou vydány

13. Předpisy

14. Úhrady za poskytování informací

  • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nejsou známy
  • Sazebník úhrad za poskytnutí informace dle zákona

15. Licenční smlouvy

  • Výhradní licence: není
  • Vzory licenčních smluv: nejsou


Dům seniorů Františkov, Liberec ,
příspěvková organizace
IČ: 10808108
460 07, Domažlická 880/8
Liberec (nečleněné město)
+420 482 362 111
+420 721 274 040
Statutární město Liberec
Statutární město Liberec
Zřizovatel organizace

Odbor sociálních věcí
Sídlo: historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
Telefon: +420 485 243 384
Oddělení sociálních věcí:
Sídlo: budova Uranu kancelář č. 23

Děkujeme, učíme se, spolupracujeme
NF ABAKUS

Další důležité kontakty


Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Kancelář veřejného ochránce práv
Kancelář veřejného
ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
telefon: +420 542 542 111

Domov a jeho okolí

Dům seniorů Liberec - exterier

Interier domova

Dům seniorů Liberec - interier

Vybavení domova

Dům seniorů Liberec - vybavení

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

ADAM, BÁRA, CILKA - tři jména, tři domy ...
... a k tomu ještě Františkov ...

Věnujeme se své práci tak, aby DŮM byl našim klientům DOMOVEM