Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Povinně zveřejňované informace

Název

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Dům seniorů Liberec, Františkov

Důvod a způsob založení

Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Zřizovatel: Město Liberec

Organizační struktura

Případné platby lze poukázat na účet č.

Platby je možné uskutečnit také v hotovosti do pokladny na adrese organizace.

10808108

DIČ

Neplátce

Opravné prostředky

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Postupy nejsou vydány

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytnutí informace dle zákona
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nejsou známy

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv: nejsou
Výhradní licence: není

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Domažlická 880/8, 460 07 Liberec (nečleněné město) (Ukázat na mapě)

IČ: 10808108

+420 482 362 111, +420 721 274 040

Domov seniorů
a Domov se zvláštním režimem

ADAM, BÁRA, CILKA - tři jména, tři domy ...
... a k tomu ještě Františkov ...
Věnujeme se své práci tak, aby DŮM byl našim klientům DOMOVEM