Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Předpisy

 1. Nejdůležitější používané předpisy:
  1. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
  2. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
  3. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  4. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  5. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  6. Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
  7. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  9. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  10. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

   Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů jsou přístupné elektronicky na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ Případně na webových stránkách veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/
 2. Vydané právní předpisy: právní předpisy nejsou vydány


Dům seniorů Františkov, Liberec ,
příspěvková organizace
IČ: 10808108
460 07, Domažlická 880/8
Liberec (nečleněné město)
+420 482 362 111
+420 721 274 040
Statutární město Liberec
Statutární město Liberec
Zřizovatel organizace

Odbor sociální a bytové politiky
Sídlo: 1. Máje 108, Liberec 3, budova Uran
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: +420 485 244 981

Děkujeme, učíme se, spolupracujeme
NF ABAKUS

Další důležité kontakty


Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Kancelář veřejného ochránce práv
Kancelář veřejného
ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
telefon: +420 542 542 111

Domov a jeho okolí

Dům seniorů Liberec - exterier

Interier domova

Dům seniorů Liberec - interier

Vybavení domova

Dům seniorů Liberec - vybavení

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

ADAM, BÁRA, CILKA - tři jména, tři domy ...
... a k tomu ještě Františkov ...

Věnujeme se své práci tak, aby DŮM byl našim klientům DOMOVEM