Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Předpisy

 1. Nejdůležitější používané předpisy:
  1. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
  2. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
  3. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  4. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  5. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  6. Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
  7. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  9. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  10. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

   Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů jsou přístupné elektronicky na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ Případně na webových stránkách veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/
 2. Vydané právní předpisy: právní předpisy nejsou vydány

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Domažlická 880/8, 460 07 Liberec (nečleněné město) (Ukázat na mapě)

IČ: 10808108

+420 482 362 111, +420 721 274 040

Domov seniorů
a Domov se zvláštním režimem

ADAM, BÁRA, CILKA - tři jména, tři domy ...
... a k tomu ještě Františkov ...
Věnujeme se své práci tak, aby DŮM byl našim klientům DOMOVEM