Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace
Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ DS FRANTIŠKOV

Vážení návštěvníci,

z nařízení Krajské hygienické stanice platí ode dne 29.11.2022 povinnost nošení respirátorů po celou dobu návštěvy v našem zařízení.

Děkujeme za Vaši spolupráci.
Vedení Domu seniorů Františkov

Po devatenácti letech nás opustila naše kočička Bára.

Bára

Akce uskutečněné v rámci týdne sociálních služeb


Mezinárodní den seniorů


Vážení blízcí našich klientů,
Vážení návštěvníci Domu seniorů Františkov, Liberec,

dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste při každé své návštěvě zvážili dobře svůj zdravotní stav a svoji návštěvu. Věřte prosím, že si uvědomujeme, jak moc jste důležití pro Vaše blízké, ale také se snažíme dbát na bezpečnost našich klientů, a to s ohledem na stávající situaci a opětovný nárůst nemoci COVID-19. Jakékoli onemocnění může být pro naše klienty kritické, proto prosím dbejte opatrnosti.

Děkujeme.

Za Dům seniorů Františkov, Liberec,
příspěvkovou organizaci
Bc. Jan Gabriel, MBA
ředitel organizace


Příjmená návštěva ministra vnitra ČR Víta Rakušana

Příjemná návštěva

Dnes navštívil náš Dům seniorů ministr vnitra ČR Vít Rakušan. Při velmi příjemné návštěvě jsme pana ministra, společně s panem primátorem statutárního města Liberce Jaroslavem Zámečníkem a náměstkem Libereckého kraje pro sociální věci provedli celým Domem seniorů. Následovalo i setkání se zaměstnanci a klienty spojené s promítáním fotek a videí z akcí Domu seniorů a také s malým občerstvením. Díky návštěvě předseda APSS LK společně s panem náměstkem LK pro sociální věci předali panu ministrovi dopis s prosbou o podporu a pomoc při zajištění financování sociálních služeb.

Video ke zhlédnutí zde »     Návrh bodů k řešení - sociální oblast 3 (PDF)

Jendání APPS LK

V našem Domě seniorů Františkov, Liberec proběhlo dne 18.3.2022 volební jednání Asociace poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje.

Jednání se zúčastnil i prezident APSS ČR Ing. Jiří Horecký Ph. D., MBA, který představil aktuálně řešené problémy a informoval členskou základnu APSS LK o stávající činnosti asociace. Součástí informací samozřejmě bylo i informování členů o problematice v rámci řešení uprchlíků z válkou zmítané Ukrajiny, ale také profesní problémy a návrhy řešení, včetně témat, která chce APSS ČR projednat dále i s MPSV a MZ ČR, případně se zdravotními pojišťovnami. Panu prezidenovi APSS ČR patří díky za jeho účast na jednání a za práci, kterou APSS ČR vykonává.

Staronovým předsedou APSS LK byl zvolen ředitel Domu seniorů Františkov, Liberec Bc. Jan Gabriel, MBA, a místopředsedkyní paní Mgr. Naďa Jozífková, ředitelka Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou.

Všem účastníkům patří díky za setkání a jejich účast.


Ukrajino, jsme s tebou

Zaměstnanci s telefonem

Napsali o nás, rozhovory
DS Františkov
DS Františkov Seniorům zoufale chybí osobní kontakt, říká ředitel domova seniorů v Liberci
DS Františkov Děkujeme projektu: Děti malují pro seniory
DS Františkov Jsme stále neviditelní
DS Františkov Rozhovor pro deník Metro
DS Františkov Slovo ředitele

Domov seniorů

Posláním pobytové sociální služby Domov pro seniory je poskytovat odpovídající podporu a péči v každodenním životě lidem starším 65ti let, kterým není možné potřebnou podporu a péči zajistit prostřednictvím sociální služby a rodiny v domácím prostředí. Uživatelům služby nabízíme respekt k individualitě každého člověka, profesionální služby a bezpečné prostředí.

Domov se zvláštním režimem s akreditací "Vážka"

Služba je určena seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění Alzheimerovou demencí nebo jiným typem demence a potřeba pravidelné pomoci je v rozsahu, který již není možno zajistit sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.

Komu jsou služby určeny

Komu jsou a nejsou určeny služby.

Přednost mají senioři, kteří splňují výše uvedené podmínky a žijí v Libereckém kraji nebo mají příbuzné v Libereckém kraji.Dům seniorů Františkov, Liberec ,
příspěvková organizace
IČ: 10808108
460 07, Domažlická 880/8
Liberec (nečleněné město)
+420 482 362 111
+420 721 274 040
Statutární město Liberec
Statutární město Liberec
Zřizovatel organizace

Odbor sociálních věcí
U Jezu 462/2a, 461 80 Liberec 2
telefon vedoucí odboru: +420 485 226 540

Další důležité kontakty


Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Kancelář veřejného ochránce práv
Kancelář veřejného
ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
telefon: +420 542 542 111

Domov a jeho okolí

Dům seniorů Liberec - exterier

Interier domova

Dům seniorů Liberec - interier

Vybavení domova

Dům seniorů Liberec - vybavení

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

ADAM, BÁRA, CILKA - tři jména, tři domy ...
... a k tomu ještě Františkov ...

Věnujeme se své práci tak, aby DŮM byl našim klientům DOMOVEM