Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Návštěvy

Vážení rodinní příslušníci,
Vážení blízcí našich klientů,

dovolte mi prosím, abych Vás informoval o tom, jak jsme nastavili systém návštěv, který vychází z Doporučeného postupu MPSV č. 17/2020.

Pro Vaši informaci si dovoluji uvést pár základních omezení, která jsme museli zohlednit.

  1. možnost počtu provedených testů a časové omezení k jejich provedení
  2. počet testů s ohledem na cenu a možnost jejich zajištění
  3. snahu o omezení počtu návštěvníků pohybujících se v prostorách Domu seniorů
  4. snaha o omezení počtu návštěvníků na jednotlivých odděleních

Z výše uvedených důvodů jsme rozhodli následně:

  • Může přicházet pouze jeden návštěvník za klientem.
  • Návštěva má vlastní respirátor FFP2, či N95 bez výdechového ventilu.
  • Na každé oddělení v danou dobu může přijít pouze jedna návštěva – tedy 13 návštěvníků max. v jednu dobu celkově (Covidové oddělení je bez návštěv).
  • Návštěvy jsou do domu seniorů pouštěny v 13.00, 14.00 a 15.00hod. V jiné časy s ohledem na provádění testů není vstup návštěv možný.

Zájemce o návštěvu se objednává telefonicky v čase 13.00 – 15.00 na jednotlivém oddělení, kam jde na návštěvu.

Adam 2.+ 5. patro tel: 482 362 120
Adam 3. patro tel: 482 362 130
Adam 4. patro tel: 482 362 140
   
Bára 2. patro tel: 482 362 220
Bára 3. patro tel: 482 362 230
Bára 4. a 5.patro tel: 482 362 240
   
Cilka 1. + 5. patro tel: 482 362 310
Cilka 2. patro tel: 482 362 320
Cilka 3. patro tel: 482 362 330
Cilka 4. patro tel: 482 362 353

Maximální počet návštěv na oddělení je jedna návštěva na patře. Při přijímání objednávek zohledňujeme, kdo měl návštěvu a kdo ještě ne, tak aby na každého vyšla alespoň jedna návštěva za týden. V případě, že na danou hodinu není nikdo objednán, je možné kontaktovat zájemce, kteří chtějí v týdnu přijít vícekrát a domluvit a nabídnout jim volný termín.

Návštěva přichází hlavním vchodem, s nasazeným respirátorem přes desinfekční rohož, automaticky je návštěvníkovi změřena teplota, desinfikuje si ruce, vyzvedává si Čestné prohlášení a pokračuje do společenské místnosti.

Zde je určená služba na každý den + přístroj na testování + knihy návštěv. Návštěvník vyplní a podepíše Čestné prohlášení.

Návštěvníkovi je proveden odběr – stěr z nosohltanu, následně se návštěvník usadí a vyčkává na výsledek – v mezičase se zapíše do knihy návštěv. Testování je bezplatné.

Po sdělení výsledku testu obdrží návštěvník doklad o testu – protokol tištěný automaticky přístrojem, který test vyhodnocuje. S tímto útržkem přichází na oddělení – patro, útržek předává službě a jde na návštěvu – na 30min.

Po 30ti minutách opouští návštěvník klienta, odchází přímo přes recepci z Domu seniorů.

Ve skutečnosti toto znamená, že návštěva psaná na 13,00hod přichází na oddělení v cca 13.30 – po vyčkání výsledku testu a odchází následně po 30ti minutách návštěvy.

V případě nejasností prosím kontaktujte vedoucí domu, sociální pracovnici, nebo přímo mne. Upozorňujeme prosím návštěvy, že v Domě seniorů je zřízeno Covidové oddělení, kde jsou umístěni klienti s touto nemocí.

Dále prosím upozorňujeme, že dle vydaného Doporučeného postupu nepodstupují test ti návštěvníci, kteří v předchozích 90ti dnech prodělali onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Dále se testování netýká osob, které absolvovaly nejpozději 48hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na COVID-19 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.

Omlouváme se za komplikace.
S přáním hezkého dne

Bc. Jan Gabriel,
ředitel Domu seniorů Liberec - Františkov, p.o.Dům seniorů Liberec - Františkov,
příspěvková organizace
IČ: 71220054
460 07, Domažlická 880/8
Liberec (nečleněné město)
+420 482 362 111
+420 721 274 040
Krajský úřad Libereckého kraje
Krajský úřad
Libereckého kraje
Zřizovatel organizace

Odbor sociálních věcí
U Jezu 462/2a, 461 80 Liberec 2
telefon vedoucí odboru: +420 485 226 540

Další důležité kontakty


Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Kancelář veřejného ochránce práv
Kancelář veřejného
ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
telefon: +420 542 542 111

Domov a jeho okolí

Dům seniorů Liberec - exterier

Interier domova

Dům seniorů Liberec - interier

Vybavení domova

Dům seniorů Liberec - vybavení

Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

ADAM, BÁRA, CILKA - tři jména, tři domy ...
... a k tomu ještě Františkov ...

Věnujeme se své práci tak, aby DŮM byl našim klientům DOMOVEM