Posláním pobytové sociální služby Domov pro seniory je poskytovat odpovídající podporu a péči v každodenním životě lidem starším 65ti let, kterým není možné potřebnou podporu a péči zajistit prostřednictvím sociální služby a rodiny v domácím prostředí. Uživatelům služby nabízíme respekt k individualitě každého člověka, profesionální služby a bezpečné prostředí.

Cíle služby

 • zajistit ubytování uživatelům služby v jednolůžkových pokojích a stálým týmem pracovníků, kteří budou podporovat uživatele služby v:
  • rozhodování o způsobu a stylu svého života;
  • ve využívání svých schopností;
  • v udržování dovedností potřebných k životu co nejméně závislému na pomoci druhých;
  • ve využívání veřejných míst a služeb v okolí Domu seniorů Liberec – Františkov, p.o.;
  • v udržování kontaktů s rodinou a blízkými lidmi.
 • Pokud se situace uživatele změní natolik, že podpora udržování dovedností nebude možná, poskytovat péči prostřednictvím vyškolených pracovníků, aby uživatel služby mohl v Domě seniorů dožít.
 • Zavést systém vzdělávání pracovníků domova, který reaguje na potřeby pracovníků domova.

Zásady služby

 • Pracovníci domova zachovávají lidskou důstojnost při jednání se zájemci o službu a při poskytování služby vůči všem uživatelů služby.
 • Pracovníci domova zachovávají mlčenlivost o údajích týkajících se uživatelů služby. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu.
 • Pracovníci domova respektují individualitu každého uživatele služby a každého zájemce o službu.
 • Pracovníci domova si jsou vědomi, že mezi poskytovatelem a uživatelem platí smluvní vztah a jsou si vědomi rovnosti tohoto vztahu.
 • Pracovníci domova věnují maximální pozornost k ochraně základních lidských práv a základních svobod uživatelů služby a zájemců služby, především kteří již nedokáží tato práva a svobody hájit sami.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Služba je určena lidem starším 65ti let, kterým není možné zajistit potřebnou podporu a péči v každodenním životě prostřednictvím sociální služby a rodiny v domácím prostředí.

Služba není určena lidem:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
 • kteří nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci;
 • jejichž chování z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Služba zahrnuje celoroční ubytování, celodenní stravování a 24 hodin dostupnou pomoc při zvládání každodenních činností a je poskytována v bezbariérovém zařízení sociálních služeb Domu seniorů Liberec – Františkov, p.o., Domažlická 880/8, Liberec 3, v klidné části města Liberec.

Kapacita služby Domov pro seniory je 166 míst. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje pro uživatele služby Domova pro seniory jsou ve třech domech, celkem na dvanácti patrech. Na jednom patře je ubytováno vždy mezi 16ti a 19ti seniory. Služby na každém patře jsou poskytovány stálým týmem pečovatelů (pracovník v sociálních službách). Pomoc pečovatelů a zdravotní sestry je dostupná 24 hodin denně. Lékař je k dispozici 1x v týdnu.

Rozsah pomoci jednotlivým uživatelům je různý a odvíjí se od jejich stávajících schopností a individuálních potřeb. Podle toho, kolik pomoci potřebují, je některým uživatelům poskytována přímá podpora několik hodin denně včetně noci, jiným třeba pravidelně jednou za den a dále, když ji potřebují. Jak budou služby pro každého uživatele stanoveny domlouvá spolu s uživatelem před nastěhováním a na začátku spolupráce sociální pracovník, dále pak pečovatel.

Uživatele služby podporujeme:

 • v rozhodování o způsobu a stylu svého života
 • ve využívání svých schopností
 • v udržování dovedností potřebných k životu co nejméně závislému na pomoci druhých
 • ve využívání veřejných míst a služeb v okolí Domu seniorů
 • v udržování kontaktů s rodinou a blízkými lidmi

Pokud se situace uživatele změní natolik, že podpora udržování dovedností není účelná, poskytujeme mu takový rozsah péče, aby mohl v klidu v Domě seniorů dožít v důstojných podmínkách, s potřebnou pomocí a péčí. Poslední chvíle života může uživatel služby prožít v Domě seniorů se svými blízkými.

Metody práce všech pracovníků Domova pro seniory se odvíjejí od respektování individuality každého uživatele, zahrnují maximální ochranu práv uživatelů a usilují o spojení profesionality s lidským přístupem.

Cílová skupina služby:

I. Služba je určena:

 • lidem starším 65ti let, kterým není možné zajistit potřebnou podporu a péči v každodenním životě prostřednictvím sociální služby a rodiny v domácím prostředí.

II. Služba není určena lidem:

 • mladším než 65 let
 • jejichž situace sice vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka, ale dostačující je pomoc poskytovaná v domácím prostředí
 • lidem závislým na návykových látkách, např. alkohol, drogy
 • jejichž situace vyžaduje poskytnutí jiné služby
 • kteří nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční nemoci
 • jejichž chování jako důsledek duševní poruchy, by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • kteří trpí takovým onemocněním, jež vyžaduje takovou odbornou péči, kterou zařízení není schopné poskytnout (např. podpůrnou přístrojovou léčbu nebo nepřetržitou lékařskou péči)

Rozdělení lůžek