Služba je určena seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění Alzheimerovou demencí nebo jiným typem demence a potřeba pravidelné pomoci je v rozsahu, který již není možno zajistit sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.

Přednost mají senioři, kteří splňují výše uvedené podmínky a žijí v Libereckém kraji nebo maji příbuzné v Libereckém kraji.

Služby

 • pravidelná pomoc profesionálních pečovatelek dle individuálního plánu péče
 • podporu nebo pomoc v oblasti sebeobsluhy
 • péče o prostředí
 • posilování kontaktů s druhými lidmi
 • odborné služby zdravotních sester, sociálních pracovnic a terapeutů
 • širokou nabídku aktivit pro volný čas

Cíle služeb

 • kvalita života uživatele
 • pomáhat uživatelům žít tak nezávisle a plně, jak jim umožňuje jejich zdravotní stav
 • vytvořit příjemné, bezpečné a domácí prostředí
 • Základní principy
 • profesionalita a lidský přístup
 • respekt k individualitě člověka

Zajištění odborné lékařské péče

Domov není zdravotnické zařízení, proto nemůžeme přijímat klienty jejichž zdravotní stav není stabilizovaný. Pokud se u klienta projeví náhlé zdravotní problémy, přivolá se podle jejich závažnosti obvodní lékař, lékařská služba první pomoci nebo záchranná služba. Klienti mají možnost využívat služeb praktického lékaře, který 1x týdně ordinuje přímo v domově a v případě potřeby dochází i k lůžku.

Pracovníci na oddělení

 • Pro potřebnou podporu a pomoc je uživatelům 24 hodin denně k dispozici tým profesionálních pečovatelek. Odborné služby poskytuje zdravotní sestra, sociální pracovnice, fyzioterapeut a terapeut. Dále se zařízením spolupracují studenti ze zdravotních a sociálních škol na praxi a vyškolení dobrovolníci.
 • Všichni pracovníci se průběžně vzdělávají a posilují své profesionální kompetence. Většina pracovníků používá při práci koncept Bazální stimulace.

Rozdělení lůžek