Dům seniorů Liberec - Františkov prokázal, že služby pro klienty s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence poskytuje ve vysoké kvalitě a obhájil certifikaci „VÁŽKA“ udělovanou Českou alzheimerovskou společností.


Proti první certifikaci jsme navýšili počet získaných bodů, čehož si velmi vážím. Poděkování za skvělou práci patří všem zaměstnancům, kteří se našim klientům věnují. Věřím, že kvalita poskytované péče povede i k zvýšení prestiže povolání v sociálních službách a zájemců o tuto profesi bude přibývat. Je to nelehká profese, ale vidět spokojené klienty přináší nepopsatelnou spokojenost. Snad i veřejnost získá o sociálních službách více informací a to nejen v době, kdy je sama potřebuje.

Bc. Jan Gabriel, ředitel Domu seniorů Liberec - Františkov

Obhajoba certifikace Vážka